Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak,yasal mevzuat ve teknik şartnamelere

uygun çalışmak,aldığımız işleri zamanında bitirmek, çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve

çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek,tüm çalışanların yönetime tam katılımını  sağlamak;

kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

Sektöründe rakiplerimizden önde olmak,çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,kaynakları 

etkin ve akılcı kullanmak,geri dönüşüm teknolojisi uygulamak bu tür faaliyetlere destek vermek ,mevcut yasalardan doğan

yükümlülükleri yerine getirerek;

Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini

benimsemek ve gereklerini yerine getirmek şirketimizin kalite ve çevre politikasıdır.

Menü